Защита на данните

 1. Име и адрес на отговорното лице

II. Данни за контакт на служителя по защита на данните

III. Обща информация за обработката на данни

 1. Предоставяне на уебсайта и създаване на журнални файлове
 2. Използване на бисквитки
 3. Newsletter

VII. Форма за контакт и имейл контакт

VIII. Поръчки чрез нашия уебсайт

 1. Уеб анализ от Google Analytics
 2. Социални медии
 3. Интеграция на видеоклипове в YouTube

XII. Права на субекта на данните 

 

 1. Име и адрес на отговорното лице

Лицето, отговорно по смисъла на Общия регламент за защита на данните и други национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и други разпоредби за защита на данните, е:

“Ню Джен Маркетинг“ ЕООД

ЕИК 204227378

гр. София

ул. Велизар Велков 20

vpanayotov@newgen.bg

 1. Обхват на обработка на лични данни

Обикновено обработваме само лични данни на нашите потребители, доколкото това е необходимо за осигуряване на функционален уебсайт и нашето съдържание и услуги. Обработката на лични данни на нашите потребители се извършва редовно само със съгласието на потребителя. Изключение се прилага в случаите, в които предварителното съгласие не може да бъде получено по фактически причини и обработката на данните е разрешена със закон.

 1. Правно основание за обработка на лични данни

Доколкото получаваме съгласието на субекта на данни за обработване на лични данни, член 6, параграф 1 от общищя регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) като правно основание.

При обработване на лични данни, които са необходими за изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна, чл. 6, ал. B, от GDPR като правно основание. Това се отнася и за операциите по обработка, които са необходими за извършване на пред договорните мерки.

Доколкото обработването на лични данни е необходимо, за да се изпълни законово задължение, на което е подчинено нашето дружество, член 6, ал. c GDPR като правно основание.

В случай, че жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице изискват обработването на лични данни, чл. 6, ал. D, GDPR служи като правно основание.

Ако обработването е необходимо, за да се защитят законните интереси на нашата компания или трета страна и ако интересите, основните права и свободи на субекта на данните не надвишават предишния интерес, член 6, параграф 1 , F,  GDPR като правна основа за обработка.

 

 1. Изтриване на данни и продължителност на съхранението

Личните данни на субекта на данните ще бъдат изтрити или блокирани, щом целта на съхранението вече не се прилага. Съхранението може да се осъществи и ако това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби на ЕС, на които отговаря подчиненото лице. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако срокът за съхранение, предписан от споменатите стандарти изтича, освен ако не е необходимо допълнително съхранение на данните за сключване или изпълнение на договор.

 

 1. Предоставяне на уебсайта и създаване на лог-файлове (записи)
 2. Описание и обхват на обработката на данни

Всеки път, когато се осъществява достъп до нашия уебсайт, нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на компютъра за достъп.

Събират се следните данни:

 • Информация за типа на браузъра и използваната версия
 • Операционната система на потребителя
 • Доставчик на интернет услуги на потребителя
 • IP адрес на потребителя
 • Дата и час на достъп
 • Уебсайтове, от които системата на потребителя достига до нашия уебсайт
 • Уебсайтове, до които се осъществява достъп от системата на потребителя чрез нашия уебсайт
 • Тип на устройството

Данните се съхраняват и в лог файловете на нашата система (записите). Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

 1. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за временно съхранение на файлове с данни и журнали е член 6, параграф 1) F от GDPR.

 1. Цел на обработката на данните

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо, за да може уебсайтът да бъде доставен на компютъра на потребителя. За да направите това, IP адресът на потребителя трябва да остане запазен за продължителността на сесията.

Лог -файловете се запазват, за да се гарантира функционалността на уебсайта. Ние също използваме данните, за да оптимизираме уебсайта и да гарантираме сигурността на нашите системи за информационни технологии. В този контекст данните не се оценяват за маркетингови цели.

Обработката  на гореспоменатите  данни се извършва съгласно член 6, параграф 1) F от GDPR.

 

 1. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага след като вече не са необходими за постигане целите, за които са били събрани.

 

 1. Опции за възражение

Събирането на данни за целите на функционирането на уебсайта и съхранението на данните в лог-файлове е абсолютно необходимо за неговата работа. Следователно няма възможност потребителят да възрази.

 

 

 1. Използване на бисквитки
 2. Описание и обхват на обработката на данни

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Ако потребителят извика даден уебсайт, бисквитката може да се съхранява в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен код, който позволява на браузъра да бъде ясно идентифициран при извикване на уебсайта отново.

Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-лесен за използване. Някои елементи на нашия уебсайт изискват браузъра да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата.

Следните данни се съхраняват и предават в бисквитките:

 • Елементи в количката за пазаруване
 • Информация за вход

Потребителските данни, събрани по този начин, се псевдонимизират, като се използват технически предпазни мерки. Следователно вече не е възможно да се присвояват данните на достъп до потребителя. Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителите.

Когато се извика нашия уебсайт, информационен банер информира потребителите за използването на бисквитки за целите на анализа и ги препраща към настоящата декларация за защита на данните. В този контекст има и забележка как може да се предотврати съхранението на бисквитки в настройките на браузъра.

 1. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработка на лични данни с помощта на бисквитки е член 6, параграф 1) F  от GDPR.

 

 1. Цел на обработката на данните

Целта на използването на технически необходими бисквитки е да се опрости използването на уебсайтове за потребителите. Някои функции на нашия уебсайт не могат да се предлагат без използването на бисквитки, например виртуалната количка за пазаруване. За това е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страницата.

Потребителските данни, събрани чрез технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили.

 

 

 1. Продължителност на възможностите за съхранение, възражения и премахване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават от там на нашия уебсайт. Поради това вие като потребител имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Променяйки настройките във вашия интернет браузър, можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашия уебсайт, може да не е възможно да се използват всички функции на уебсайта в пълната му степен.

 

 1. Newsletter
 2. Описание и обхват на обработката на данни

Можете да се абонирате за безплатен бюлетин на нашия уебсайт. Когато се регистрираме за бюлетина, данните от входната маска се предават на нас. По този начин ние събираме вашия имейл адрес.

Следните данни се събират и при регистрация:

 • IP адрес на извикващия компютър
 • Дата и час на регистрация

Вашето съгласие за обработката на данните се получава по време на процеса на регистрация и се прави позоваване на тази декларация за защита на данните.

Ако купувате стоки или услуги на нашия уебсайт и съхранявате вашия имейл адрес, впоследствие можем да го използваме, за да ви изпратим бюлетин. В такъв случай бюлетинът ще изпраща директна поща само за вашите собствени подобни стоки или услуги.

Във връзка с обработката на данни за изпращане на бюлетини, данните не се предават на трети страни. Данните ще бъдат използвани само за изпращане на бюлетина.

 1. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработка на данните, след като потребителят се е регистрирал за бюлетина, е чл. 6, ал. 1.А от GDPR.

 1. Цел на обработката на данните

Данните за имейл адреса на потребителя служат за изпращане на бюлетина.

Събирането на други лични данни като част от процеса на регистрация служи за предотвратяване на злоупотреба с услугите или използвания имейл адрес.

 

 

 1. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага след като вече не е необходимо да се постигне целта, за която са били събрани. Следователно имейл адресът на потребителя се съхранява толкова дълго, колкото е активен абонаментът за бюлетина.

Останалите лични данни, събрани като част от процеса на регистрация, обикновено се заличават след период от седем дни.

 1. Опции за възражение

Засегнатият потребител може да анулира абонамента за бюлетина по всяко време. За тази цел във всеки бюлетин има съответна връзка.

Можете също да се отпишете на нашия уебсайт в раздела „Бюлетин“.

Това дава възможност и за отмяна на съгласието за съхранение на лични данни, събрани по време на процеса на регистрация.

 

VII. Форма за контакт и имейл контакт

 1. Описание и обхват на обработката на данни

На нашия уебсайт има формуляр за контакт, който може да се използва за връзка с нас по електронен път. Ако потребителят се възползва от тази опция, данните, въведени във входната маска, ще бъдат предадени и запазени. Тези данни са:

 • Име и фамилия
 • Адрес (ако е посочен доброволно)
 • Е-мейл адрес (ако е посочен доброволно)
 • Телефонен номер

Когато съобщението е изпратено, се съхраняват и следните данни:

 • IP адрес на потребителя
 • Дата и час на регистрация

За обработката на данните вашето съгласие се получава като част от процеса на изпращане и се прави препратка към тази декларация за защита на данните.

Като алтернатива можете да се свържете с нас чрез предоставения имейл адрес. В този случай личните данни на потребителя, предавани с имейла, ще бъдат запазени.

В този контекст данните не се предават на трети страни. Данните ще се използват само за обработка на разговора.

 1. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработка на данните е член 6, параграф 1a от GDPR.

Правното основание за обработката на данни, предадени в процеса на изпращане на имейл, е член 6, параграф 1 F от GDPR. Ако имейл контактът има за цел да се сключи договор, тогава допълнително правно основание за обработката е член 6, параграф 1, B от GDPR.

 

 1. Цел на обработката на данните

Обработката на лични данни от регистрационната форма ни служи само за обработка на контакта. Ако се свържете с нас по имейл, това също е ни дава законно основание за обработката на личните ви данни.

Другите лични данни, обработвани по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреба с формата за контакт и за гарантиране на сигурността на нашите системи за информационни технологии.

 1. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити веднага след като вече не е необходимо да се постигне целта, за която са били събрани..

Допълнителните лични данни, събрани по време на процеса на изпращане, ще бъдат изтрити най-късно след период от седем дни.

 1. Опции за възражение

Потребителят има възможност да отмени съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас по имейл, той може да възрази срещу съхранението на личните си данни по всяко време. В такъв случай разговорът не може да бъде продължен.

Отмяната на съгласието и възражението срещу съхранението могат да ни бъдат съобщени по имейл, факс, писмо или по телефона.

В този случай всички лични данни, запазени в хода на връзка с нас, ще бъдат изтрити.

VIII. Поръчки чрез нашия уебсайт

 1. Описание и обхват на обработката на данни

Ако поръчате стоки (и евентуално свързани услуги) чрез нашия уебсайт, събирането, съхранението и обработката на лични данни е от съществено значение за изпълнението на договорните отношения. Следните данни се събират при поръчка на стоки:

 • Състояние на клиента (частен клиент / корпоративен клиент)
 • Обръщение
 • Име, фамилия
 • Телефонен номер
 • дата на раждане
 • адрес
 • имейл адрес

Ако посочите адрес за доставка, който се различава от адреса за фактуриране, ще се събират и следните данни:

 • Обръщение
 • Име и фамилия
 • адрес
 • По желание: фирма и отдел

Освен това, като част от процеса на поръчка, ние събираме желания от вас начин на плащане.

Ако сте избрали доставчик на платежни услуги за начина на плащане, директно прехвърляне към уебсайта на съответния доставчик на платежни услуги се извършва като част от процеса на плащане. Ние не събираме, обработваме или запазваме данните, които въвеждате на страницата на доставчика на платежни услуги. В това отношение се прилагат само указанията за защита на данните на съответния доставчик на платежни услуги.

Като част от процеса на поръчка можете доброволно да създадете клиентски акаунт, чрез който можем да запишем вашите данни за по-късни покупки. Когато създадете клиентски акаунт, предоставените от вас данни ще се съхраняват безвъзвратно.

За да се предотврати неоторизиран достъп от трети страни до вашите лични данни, особено финансови данни, процесът на поръчка се криптира с помощта на SSL технология. Достъпът до вашия клиентски акаунт е осигурен с парола по ваш избор.

 

 1. Цел на обработката на данните

Необходими са ни данни, събрани в процеса на поръчка за следните цели:

 • за вашата идентификация като клиент
 • да изпълни вашата поръчка
 • да се свържем с вас, ако е необходимо относно запитвания, изясняване на несъответствия или друга информация относно вашата поръчка
 • за фактуриране
 • за всякакви въпроси относно гаранцията и отговорността, както и за всякакви искове срещу вас
 • да управляваме нашата клиентска база

 

 1. Продължителност на съхранението на вашите данни

Личните данни, събрани от нас, ще бъдат съхранявани до изтичане на законовия период на запазване и след това изтрити, освен ако, в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1c от GDPR поради задължения за съхранение и документиране на данъчно / търговско право, се предоставя по-дълго задължение за съхранение или имате по-дълго съхранение съгласно член 6, параграф 1, клауза 1a от GDPR.

 1. Правно основание за обработка на данни

Потвърждавайки тази декларация за защита на данните като част от процеса на поръчка, вие дадохте своето съгласие за обработката на данните.

Обработката на вашите данни се основава и на член 6, параграф 1, т.1b  от GDPR за целите, посочени за съответната обработка на вашата поръчка.

 

 1. Разгласяване на данни на трети страни

Личните данни, които събирате по време на процеса на поръчка, ще бъдат предавани на трети страни само в рамките на изискванията за обработка на договора. Разгласяването на вашите лични данни на трети страни е ограничено до необходимия минимум.

Вашите лични данни следователно никога не се прехвърлят на трети страни. Ние обаче си запазваме правото да предаваме вашите данни на трети страни в следните случаи:

 • Доколкото сте в съответствие с член 6, параграф 1 от GDPR са дали изрично съгласие за това.
 • Разгласяването е необходимо за отстояване или за защита срещу правни искове (член 6, параграф 1 Решение 1 f от GDPR).
 • Имаме законово изискване за оповестяване в съответствие с член 6, параграф 1, алинея 1с от GDPR.
 • За изпълнение на договорни и преддоговорни задължения (член 6, параграф 1, изречение 1b от GDPR).

 

 1. Уеб анализ от Google Analytics
 2. Обхват на обработка на лични данни

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализи, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако анонимизацията на IP е активирана на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в рамките на държави-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се прехвърля само на сървър на Google в САЩ и се съкращава там в изключителни случаи. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на интернет и интернет на оператора на уебсайта.

IP адресът, предаван от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Google Analytics с разширението „_anonymizeIp ()“ се използва на този уебсайт. В резултат IP адресите се обработват допълнително в съкратена форма, така че да не могат да бъдат свързани с човек.

За изключителните случаи, в които личните данни се прехвърлят в САЩ, Google изпрати на щита за поверителност ЕС-САЩ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правното основание за използването на Google Analytics е член 6, параграф 1 S. и 1 F от GDPR.

 

 1. Правно основание за обработка на лични данни

Правното основание за обработването на личните данни на потребителите е член 6, параграф 1 F от GDPR.

 1. Цел на обработката на данните

Обработката на личните данни на потребителите ни дава възможност да анализираме поведението на сърфиране на нашите потребители. Чрез оценката на получените данни ние сме в състояние да съберем информация за използването на отделните компоненти на нашия уебсайт. Това ни помага непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт и неговата удобство за ползване. За тези цели ние също имаме легитимен интерес да обработваме данните в съответствие с е член 6, параграф 1 F от GDPR.. Чрез анонимност на IP адреса интересите на потребителите в защита на личните им данни се вземат в предвид.

 1. Продължителност на съхранението

Този уебсайт използва Google Analytics с разширението „_anonymizeIp ()“. В резултат IP адресите се обработват в съкратена форма, така че да не могат да бъдат свързани с човек. Доколкото данните, събрани за вас, са лични, те незабавно се изключват и личните данни се изтриват незабавно.

 

 1. Опции за противопоставяне и отстраняване

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават от там на нашия уебсайт. Поради това вие като потребител имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Променяйки настройките във вашия интернет браузър, можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматично.

Моля, обърнете внимание, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) и да обработва тези данни от Google, като използвате приставката за браузър, достъпна под следната връзка. Изтеглете и инсталирайте в: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 1. Информация за трети страни:
  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 2. Социални медии

Използване на социални приставки от Facebook, Twitter, Google+. Instagram, използвайки решението Shariff

Нашият уебсайт използва социални приставки („плъгини“) от социалните мрежи.

За да се повиши защитата на вашите данни при посещение на нашия уебсайт, плъгините не са неограничени, а само интегрирани в страницата с помощта на HTML връзка (така нареченото „решение за шариф“). Тази интеграция гарантира, че когато имате достъп до страница на нашия уебсайт, която съдържа такива приставки, все още не е установена връзка със сървърите на доставчика на съответната социална мрежа. Ако щракнете върху някой от бутоните, в браузъра ви се отваря нов прозорец и отваря страницата на съответния доставчик на услуги, на която вие (например след въвеждане на данните за вход), напр. можете да натиснете бутона Like или Share.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от доставчиците на техните страници, както и вашите права и опции за настройка на защита на вашата поверителност могат да бъдат намерени в информацията за защита на данните на доставчиците.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388

 1. Интеграция на видеоклипове в YouTube
 2. Ние сме интегрирали видеоклипове на YouTube в нашето онлайн предложение, които се съхраняват на http://www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт.
 3. Когато посетите уебсайта, YouTube получава информацията, че сте получили достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. В допълнение, под III. данни, посочени в тази декларация. Това се случва независимо от това дали YouTube предоставя потребителски акаунт, в който сте влезли, или няма потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат присвоени директно на вашия акаунт. Ако не искате профилът ви в YouTube да бъде присвоен, трябва да излезете, преди да активирате бутона. YouTube съхранява вашите данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, маркетинговите проучвания и / или дизайна на своя уебсайт, базиран на нуждите. Подобна оценка се извършва по-специално (дори за потребители, които не са влезли в системата), за да предостави реклама, базирана на нуждите и да информира други потребители на социалната мрежа за вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, въпреки че трябва да се свържете с YouTube, за да ги упражнявате.
 4. Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането и обработката на данни от YouTube можете да намерите в декларацията за защита на данните. Там също ще намерите допълнителна информация относно вашите права и опции за настройка, за да защитите поверителността си: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google също обработва вашите лични данни в САЩ и е изпратил на щита за поверителност ЕС-САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

XII. Права на субекта на данните

Ако личните данни се обработват от вас, вие сте заинтересованото лице по смисъла на GDPR и вие имате следните права спрямо отговорното лице:

 1. Право на информация

Можете да помолите отговорното лице да потвърди дали обработваме лични данни, свързани с вас.

Ако такава обработка е налична, можете да поискате следната информация от отговорното лице:

(1) целите, за които се обработват личните данни;

(2) категориите лични данни, които се обработват;

(3) получателите или категориите получатели, на които личните данни, свързани с вас, са били или ще бъдат разкрити;

(4) планираната продължителност на съхранението на личните ви данни или, ако конкретна информация не е възможна, критерии за определяне на периода на съхранение;

(5) наличието на право на корекция или изтриване на вашите лични данни, право на ограничаване на обработването от отговорното лице или право на възражение срещу тази обработка;

(6) правото да подаде жалба до надзорен орган;

(7) цялата налична информация за произхода на данните, ако личните данни не са събрани от субекта на данните;

(8) наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 GDPR и – поне в тези случаи – значима информация за използваната логика и обхвата и предвидените ефекти от такава обработка за субекта на данните.

Имате право да изискате информация дали личните данни, свързани с вас, ще бъдат прехвърлени на трета държава или на международна организация. В този контекст можете да изискате съответните гаранции в съответствие с Член 46 GDPR трябва да бъде информиран във връзка с предаването.

 

 1. Право на коригиране

Имате право на корекция и / или попълване, ако обработваните лични данни, които се отнасят за вас, са неверни или непълни. Отговорното лице трябва да извърши корекцията незабавно.

 1. Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате обработката на вашите лични данни да бъде ограничена при следните условия:

(1) ако оспорвате точността на личните си данни за период от време, който дава възможност на отговорното лице да проверява точността на личните данни;

(2) обработването е незаконно и вие отказвате да изтриете личните данни и вместо това поискате използването на личните данни да бъде ограничено;

(3) отговорното лице вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но имате нужда от тях за отстояване, упражняване или защита на правни искове или

(4) ако сте възразили срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 GDPR и все още не е сигурно дали законните причини на отговорното лице надвишават причините ви.

Ако обработката на вашите лични данни е била ограничена, тези данни – освен съхранението им – могат да бъдат получени само с вашето съгласие или за отстояване, упражняване или защита на правни искове или за защита правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес Съюзът или държава-членка.

Ако ограничението за обработка в съответствие с горното Ще бъдете информирани от отговорното лице преди премахването на ограничението.

 

 1. Право на изтриване

а) Задължение за заличаване

Можете да поискате администратора на данни да изтрие вашите лични данни незабавно и администраторът на данни е длъжен незабавно да изтрие тези данни, ако се прилага една от следните причини:

(1) Личните данни, свързани с вас, вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

(2) Вие оттегляте съгласието си, на което се основава обработката в съответствие с Чл.6 ал.1 лит. а или чл.9, ал.2 свети. беше основан GDPR и няма друго правно основание за обработването.

(3) Съгласно Чл.21, ал.1 GDPR и няма преимуществена законна причина за обработването или да подадете възражение съгласно чл. Член 21, параграф 2 GDPR да възрази срещу обработването.

(4) Личните данни, засягащи вас, са обработени незаконно.

(5) Изтриването на вашите лични данни е необходимо за изпълнение на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държавите-членки, на които администраторът е субект.

(6) Личните данни, засягащи вас, бяха събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани в съответствие с член 8, параграф 1 GDPR.

б) Информация за трети страни

Ако отговорното лице е направило публичните ваши лични данни и е съгл. Член 17, параграф 1 GDPR задължава те да ги изтрият, като отчитат наличната технология и разходите за внедряване, подходящи мерки, включително технически, за да информират лицата, отговорни за обработката на данни, които обработват личните данни, които вие като субект на данните Лицето е поискало да изтрият всички връзки към тези лични данни или копия или копия на тези лични данни.

в) Изключения

Правото на изтриване не съществува, ако обработката е необходима

(1) да упражняват правото на свобода на изразяване и информация;

(2) да изпълнява правно задължение, което изисква обработване в съответствие със законодателството на Съюза или държавите-членки, на които администраторът е подчинен, или да изпълнява задача, която е в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора е;

(3) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с чл. 9, ал. h и i и член 9, параграф 3 GDPR;

(4) за архивни цели в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно Член 89, параграф 1 GDPR, доколкото правото, посочено в раздел а), може да направи невъзможно или сериозно да наруши постигането на целите на тази обработка, или

(5) да предявява, упражнява или защитава правни искове.

 

 1. Право на информация

Ако сте отстоявали правото на корекция, изтриване или ограничаване на обработването спрямо отговорното лице, той е длъжен да информира всички получатели, на които личните данни, свързани с вас, са били разкрити за тази корекция или изтриване на данните или ограничението за обработка, освен ако това се оказва невъзможно или включва непропорционални усилия.

Имате право спрямо отговорното лице да бъдете информирани за тези получатели.

 1. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните данни, които сте предоставили на отговорното лице в структуриран, общ и машинно четим формат. Освен това имате право да прехвърляте тези данни на друг контролер без пречка от администратора, на когото са предоставени личните данни, при условие че

(1) обработването се основава на съгласие в съответствие с Чл.6 ал.1 лит. GDPR или член 9, параграф 2 осветление a GDPR или по договор съгл. Чл.6 ал.1 лит. б се основава GDPR и

(2) обработката се извършва с помощта на автоматизирани процеси.

Упражнявайки това право, вие също имате право личните ви данни да се предават директно от един администратор на друг, доколкото това е технически осъществимо. Свободите и правата на други хора не трябва да се засягат от това.

Правото на преносимост на данните не се прилага при обработката на лични данни, която е необходима за изпълнение на задача, която е в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са прехвърлени на отговорното лице.

 1. Право на възражение

Имате право по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, по всяко време срещу обработването на личните ви данни, което се основава на чл. 6, ал. 1. e или f GDPR се осъществява за възражение; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

Контролерът вече няма да обработва вашите лични данни, освен ако не може да демонстрира убедителни законни основания за обработка, които превишават вашите интереси, права и свободи или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Ако личните Ви данни за Вас се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама.

Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, вашите лични данни вече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Независимо от Директива 2002/58 / ЕО, имате възможност да упражнявате правото си да възразите във връзка с използването на услуги на информационното общество, като използвате автоматизирани процедури, които използват технически спецификации.

 

 1. Право на оттегляне на декларацията за защита на данните за съгласие

Имате право да оттеглите декларацията си за съгласие по закон за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

 1. Автоматично решение в отделни случаи, включително профилиране

Имате право да не подлежите на решение, основано единствено на автоматизирана обработка – включително профилиране – което има правен ефект върху вас или по подобен начин се отразява значително върху вас. Това не се прилага при вземане на решение

(1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между вас и отговорното лице,

(2) е допустимо въз основа на законовите разпоредби на Съюза или на държавите-членки, на които администраторът е подчинен, и тези законови разпоредби съдържат подходящи мерки за защита на вашите права и свободи, както и на вашите законни интереси или

(3) с вашето изрично съгласие.

Тези решения обаче не могат да се основават на специални категории лични данни съгласно член 9, параграф 1 GDPR, освен ако чл. 9, ал. a или g GDPR се прилага и са предприети подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и вашите законни интереси.

По отношение на случаите, споменати в (1) и (3), отговорното лице предприема подходящи мерки за защита на вашите права и свободи, както и на вашите законни интереси, включително най-малкото правото да получи намесата на лице от страна на отговорното лице, за да изразите собствената си позиция и изслуша обжалването на решението.

 1. Право на подаване на жалба до надзорен орган

Без да се засягат други административни или съдебни средства, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на вашето местожителство, местоработата ви или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на личните ви данни е против GDPR нарушава.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя за състоянието и резултатите от жалбата, включително възможността за правно средство за защита в съответствие с член 78 GDPR.

Отговорен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

 

Март 2020г.