Общи условия

 • 1 Общи положения, обхват на условията
 • 2 Сключване на договор
 • 3 Цени и транспортни разходи
 • 4 Плащане / Възстановяване на суми
 • 5 Доставка / Запазване на правото на собственост
 • 6 Гаранция / Отговорност
 • 7 Онлайн решаване на спорове
 • 8 Заключителни разпоредби

1 Общи положения, обхват на условията

 • 1.1 Настоящите общи условия за продажба и доставка (наричани по-долу „УП“) се прилагат за всички поръчки в онлайн портала www.storck.shop за доставка на стоките, предлагани там.
 • 1.2 Договорен партньор за поръчки в този онлайн магазин е компанията:

“Ню Джен Маркетинг“ ЕООД
ЕИК 204227378
гр. София
ул. Велизар Велков 20
Телефон: +359 899953415
Имейл: order@merci-promo.bg
Данъчен номер: BG204227378
Управител: Виктор Панайотов

 • 1.3 Всички доставки и услуги се извършват изключително въз основа на тези общи условия във версията, валидна към момента на поръчката.
 • 1.4 Зоната за доставка включва територията на република България.

2 Сключване на договор

 • 2.1 Представянето на нашия асортимент от стоки на този уебсайт не представлява законна оферта за продажба.
 • 2.2 С изпратената поръчка чрез потвърждаване на бутона „поръчка с разходи“ клиентът подава обвързваща оферта на продавача при сключване на договор за покупка на поръчаните стоки. Договорът се сключва, когато ние приемем вашата поръчка – която вие правите с потвърждение на поръчката по отношение на съдържанието на виртуалната кошница – чрез потвърждението на нашата поръчка. Договорът за покупка на поръчаните стоки се сключва само с потвърждение на поръчката от продавача, което се изпраща на клиента по имейл.
 • 2.3 Приемането на поръчка се извършва при условие, че клиентът е попълнил формуляра за поръчка напълно и правилно и че той вече е навършил 18 години.
 • 2.4 Поръчки се приемат само за нормални количества в домакинството.
 • 2.5 Данните за поръчката и данните за поръчката, въведени от клиента, се записват в личния профил на клиента. Клиентът има достъп до клиентския си профил по всяко време чрез данните за вход, които самият клиент определя, когато се регистрира за първи път.
 • 2.6 Ако сте направили покупка с нас за стоки и услуги, ние имаме право да ви изпратим информация за нашите собствени подобни стоки и услуги чрез имейл адреса, изпратен при извършване на покупката (§ 7 (3) UWG). Можете да използвате този имейл адрес по всяко време общо или за индивидуални мерки, напр. обект по електронна поща, факс, писмо, без да се правят разходи, различни от разходите за предаване, в съответствие с основните тарифи.

Вашите данни за контакт няма да бъдат предавани на трети страни за рекламни цели.

3 Цени и транспортни разходи

 • 3.1 Всички посочени на уебсайта цени са крайни цени в евро, които се прилагат при поръчка чрез интернет и включват ДДС, приложим към момента на поръчката.
 • 3.2 За всяка поръчка ще бъде начислена такса за доставка в размер на 4.99 лв.. При летните температури доставката се извършва в хладилна опаковка, като през този период има фиксирана такса за доставка от 7,90 лв.
 • 4 Плащане
 • 4.1 Покупната цена за поръчаните стоки може да бъде платена чрез системата на MyPos – кредитна карта (Mastercard или Visa) или с наложен платеж.
 • 4.2 Ако използвате правото си на отказ на поръчката, се нуждаем от вашите банкови данни в случай на методи за плащане „кредитна карта“ и „наложен платеж“ с цел възстановяване на сумата.
 • 5 Доставка / Запазване на правото на собственост
 • 5.1 Доставката се извършва веднага щом стоките са платени изцяло.
 • 5.2 Задължението за доставка не се прилага, ако забавянето или невъзможността за доставка е по вина на трета страна. Нашият online магазин не носи отговорност за липсата на наличност. Ако стоките не са налични, ние ще ви информираме незабавно и всяко авансово плащане ще бъде възстановено незабавно. Клиентът ще бъде незабавно уведомен за липсата. Всяка вече платена покупна цена ще бъде възстановена на клиента незабавно.
 • 5.3 Собствеността на доставените стоки остава при продавача, докато покупната цена не бъде изплатена изцяло. Купувачът няма право да продава стоките, подлежащи на запазване на собствеността.

6 Гаранция / Отговорност

Гаранцията се основава на законовите разпоредби.

Ние не носим отговорност за евентуални щети на доставените продукти и за финансовите загуби произтичащи от това. Това ограничение на отговорността не се прилага:

В случай на доказана умисъл или груба небрежност от наша страна или страна на нашите доверени партньори. В случай на щети, причинени от неспазване от наша страна на условие, което е част от общите условия

 • 6.1 С помощта на вашия merci – конфигуратор можете да създадете своя собствена персонализация на кутиите с бонбони merci от 250г.. Вие носите пълна отговорност за съдържанието на избраните за изписване текстове По-конкретно, вие носите отговорност за това, че представените текстове не нарушават права на трети страни (лични права, авторски права и други права на защита).

7 Онлайн решаване на спорове

 • 7.1 В изпълнение на Регламент на ЕС 524/2013 от 15 февруари 2016 г. е налична интернет платформа за арбитраж на потребителите. Тази платформа служи като точка за контакт за изясняване на несъответствията между потребителите и онлайн търговците на дребно / доставчиците на услуги. Можете да стигнете до тази платформа на интернет адреса

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

В случай на правни конфликти с потребителите Ню Джен Маркетинг ЕООД се съгласява да участва в арбитражни процедури на потребителите съгласно Закона за уреждане на спорове с потребители. Арбитражният съвет на потребителите, отговорен за Ню Джен Маркетинг ЕООД е

Арбитражен съд София

гр. София 1000,
ул. „Триадица“ № 6, ет. 1
тел. 0878 168 129

E-mail: delovodstvo@arbitrationcourtbg.org

Уебсайт: https://arbitrationcourtbg.org/

За да изясните въпросите, можете също да се свържете с нас на имейл адреса order@merci-promo.bg

8 заключителни разпоредби

 • 8.1 Законът на република България се прилага за договорните отношения между купувач и продавач.
 • 8.2 Ако една или повече разпоредби на настоящите общи условия бъдат или станат недействителни, ефективността на останалите разпоредби остава непроменена.

Доколкото разпоредбите са неефективни, съдържанието на съответния договор за покупка се основава на законовите разпоредби.

Забележка: За целите на проучването на пазара можем да предадем анонимни данни за покупки в нашия онлайн магазин на производителя на продукта. Не се предават лични данни.

Mарт 2020 г.